a) Türkiye’de İletişim Tasarımı alanındaki mesleklerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,
b) İletişim Tasarımı alanındaki mesleklerinin etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yasaya dayalı telif haklarının korunması yönünde girişimlerde bulunmak, diğer dernek, meslek kuruluşları, odalar vb kurumlarla işbirlikleri geliştirmek, 
c) Bu mesleklere ve meslek üyelerinin uluslar arası standartlara erişmelerine yardımcı olacak mesleki eğitim ve kültürel faaliyetleri yürütmek. Meslek standartları ve sektörel dinamikleri ortaya koymak ve bunları yükseltmek. Sektöre ait bilgileri derlemek, veri tabanı oluşturmak ve gerekli durumlarda paylaşmak. Projeler üretmek ve hayata geçirmek. 
d) Meslek mensupları ve sektörü temsil eden şahıslar ve tüzel kişiler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek. 
e) Yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak ve sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek 
f) Meslek kuruluşu olarak ilgili alanlarda “mesleki etik” kurulları oluşturmak ve bu kurulların kararlarını kamuoyu ile paylaşmak üzere kurulmuştur.